Nordichardware Logo


Intel P45 Eaglelake Roundup - Benchmarks: Networking

We began by testing the different network adapter cards. All the cards are equipped with a gigabit connection and we used us because of an Intel DeskPro 1Gbit PCI cards. Unfortunately, we had no chance to get hold of a Cat6 cable, but was satisfied with a cat5e cable. The program we use is called iperf and what is good with that is that it is not limited by hårdisken and gives a very precise results.

Vi började med att testa de olika kortens nätverkskort. Samtliga kort är utrustade med gigabit anslutning och vi använde oss därför av ett Intel DeskPro 1Gbit PCI kort. Tyvärr hade vi inte möjlighet att få tag i en Cat6 kabel utan fick nöja oss med en cat5e kabel. Programmet vi använde oss av heter iperf och det som är bra med det är att det inte begränsas av hårdisken och ger ett väldigt exakt resultat.


Ntverkskort
Mbit/sek
Gigabyte EP45-DS4
  506
 
Jetway HI04
  491
 
MSI P45 Platinum
  483
 
Asus P5Q Deluxe
  340
 
  0 200 400 600 800 1000

The test shows that none of the cards are even in the vicinity of the 1Gbit which they are designed for. Exactly why this is the case is unclear, while ASUS fall significantly behind in this test. We did pass the exam with other cable and other network card and then got even worse results.

Testet visar att inget av korten är ens i närheten av de 1Gbit som de är designade för. Exakt vad detta beror på är oklart, samtidigt som ASUS hamnar märkbart på efterkälken i detta test. Vi gjorde om testet med annan kabel och annat nätverkskort och fick då ännu sämre resultat.

The only explanation we can find that ASUS lagging behind the other three cards is that they are using the same LAN-controlled. ASUS uses the Marvell-controlled (Marvell 88E8056/88E8001) in contrast to the Realtek controls (Realtek 8111C) the other relies on, which may explain prestandaskillnaderna.

Den enda förklaring vi kan hitta till att ASUS halkar efter de tre övriga korten är att dessa använder samma LAN-kontrollers. ASUS använder sig av Marvell-kontrollers (Marvell 88E8056/88E8001) till skillnad mot den Realtek-kontroller (Realtek 8111C) de andra förlitar sig på, vilket kan förklara prestandaskillnaderna.

Page 21 of 26

Skriv en kommentar


FORM_CAPTCHA
Byt kod

Våra köprekommendationerVåra köpguider
Undersökning

What is your current type of internet connection at home?Results
RSS Feed