Nordichardware Logo


Intel P45 Eaglelake Roundup - Gigabyte GA EP45-DS4: Features

Like ASUS, the Gigabyte launched a whole bunch of new motherboard, equipped with Intel's P45 chipset. As usual, we see the name cards which you are dealing with. The best model called DQ6, mid-range called DS4 and the cheapest is called DS3. Gigabyte has chosen to stand with DS4 card that is not quite as over-equipped as big brother DQ6 and DS5. A quick comparison of the cards reveals that DQ6 has 2stLAN ports, an extra PCI place, a little more SATA ports with a little more RAID options. There is another difference which is quite interesting. DS4 has a 6-phase voltage to the CPU. DQ6 other hand, has 12 stages. Unlike the ASUS, which has thrown in a whopping 16 phases. Otherwise, there is really nothing that we do not have to EP45-DS4. The card does much the same specifications as many other P45 card. Instead, Gigabyte, just as ASUS, chose to push extra hard on their "unique" features.

Precis som ASUS så har Gigabyte lancerat en hel drös med nya moderkort, utrustade med Intels P45 chipset. I vanlig ordning så ser man på namnet vilket kort man har att göra med. Den värsta modellen heter DQ6, mellanmodellen heter DS4 och den billigaste heter DS3. Gigabyte har valt att ställa upp med DS4 kortet som inte är riktigt så överdrivet utrustat som storebror DQ6 och DS5. En snabb jämförelse mellan korten avslöjar att DQ6 har 2stLAN portar till, en extra PCI plats, lite fler SATA-portar med lite fler RAID möjligheter. Det finns ytterligare en skillnad som är ganska intressant. DS4 har en 6-fas spänningsdel till CPUn. DQ6 däremot har 12 faser. Till skillnad från ASUS som har vräkt på med hela 16 faser. I övrigt så finns det egentligen ingeting som vi saknar på EP45-DS4. Kortet har ungefär samma specifikationer som många adra P45 kort har. Istället har Gigabyte, precis som ASUS, valt att trycka extra hårt på deras “unika” funktioner.


This is very interesting because both ASUS and Gigabyte have invested very heavily in promoting their power. Both have also show off to their own particular fact is the best in the world. It has even gone so far that ASUS has sent a summons against Gigabyte. In this test should we therefore look extra closely at how well the two rivals, and the solution is.

Detta är väldigt intressant eftersom både ASUS och Gigabyte har satsat väldigt starkt på att marknadsföra deras strömsparfunktioner. Båda har dessutom briljerat om att just deras faktiskt är den bästa i världen. Det har t.o.m gått så pass långt att ASUS har skickat in en stämningsansökan mot Gibayte. I det här testet ska vi därför titta extra noga på hur bra de två rivalernas, respektive lösning, är.

Gigabyte calls its solution "Dynamic Energy Saver Advanced" and should be included in all Gigabytes P45 motherboard called EP45-xx (Not P45-xx). The feature is based on the motherboard can work in 6st different positions as Gigabyte call for different "Gears" or the various bills. The various positions saves a lot of energy. As expected, so, we must pay with performance, the more energy you want to save. The solution is very much similar to ASUS EPU. Gigabyte has however gone a step further, mounted 6st small LEDs on the card that shows which gear the card is working in. How well it performs, we return to later in the article.

Gigabyte kallar sin lösning för “Dynamic Energy Saver Advanced” och ska vara inkluderat på alla Gigabytes P45 moderkort som heter EP45-xx (Ej P45-xx). Funktionen bygger på att moderkortet kan arbeta i 6st olika lägen som Gigabyte kallar för olika “Gears” eller olika växlar. De olika lägena sparar olika mycket energi. Som väntat så får man betala med prestanda ju mer energi man vill spara. Lösningen är väldigt lik ASUS EPU. Gigabyte har dock gått steget längre och monterat 6st små LEDs på kortet som visar vilken växel som kortet arbetar i. Hur bra det presterar återkommer vi till senare i artikeln.


In addition to the power that has not Gigabyte so much more exciting to come up with. It is, of course, "Ultra Durable 2" which is a quality label to indicate that the card uses the circles of high quality. It will increase the life of the card and it will also make the card more stable when overclocking.

Förutom energisparfunktionerna så har inte Gigabyte så mycket mer spännande att komma med. Det är förstås “Ultra Durable 2” som är en kvalitetsmärkning för att tala om att kortet använder kretsar av hög kvalitet. Det ska öka livslängden på kortet och det ska också göra kortet stabilare vid överklockning.

In the end, so we can mention a few small touches that can be worth knowing. Gigabyte has a function in which an can pair both network and thus have 2Gbit/sec. The only question is what it has for practical use of it really.

Till slut så kan vi ju nämna några små finesser som kan vara värt att veta. Gigabyte har en funktion där an kan koppla ihop båda nätverkskorten och därmed få 2Gbit/sek. Frågan är bara vad man har för praktisk nytta av det egentligen.

Page 11 of 26

Skriv en kommentar


FORM_CAPTCHA
Byt kod

Våra köprekommendationerVåra köpguider
Undersökning

What is your current type of internet connection at home?Results
RSS Feed